Xuất tinh ngược là gì?

15/10/2016 0

Nam giới khi đạt khoái cảm cực độ sẽ có hiện tượng xuất tinh ra ngoài. Thông thường, tinh trùng sẽ theo đường niệu đạo […]

Status Protection DMCA.com